Genetyka :: RNA :: Struktura i funkcje cząsteczki RNA

Struktura i funkcje cząsteczki RNA

Większość kwasów nukleinowych występujących w komórce to kwas rybonukleinowy (RNA). Jest go od pięciu do dziesięciu razy więcej niż DNA. Skład chemiczny cząsteczki RNA jest podobny do cząsteczki DNA. W skład kwasu rybonukleinowego nie wchodzi deoksyryboza, zamiast niej występuje również pięciowęglowy cukier – ryboza. Te dwa cukry różnią się tylko przy drugim atomie węgla, ryboza zawiera grupę OH w miejscu atomu wodoru w deoksyrybozie. Drugą różnicą jest brak zasady tyminowej (T). Zamiast niej występuje uracyl (U), który tworzy komplementarną parę z adeniną. Nukleotydy połączone są ze sobą tak samo jak w DNA, grupa fosforanowa łączy piąty atom węgla rybozy z trzecim atomem węgla rybozy następnego nukleotydu. Długość cząsteczki RNA może sięgać od około stu do kilku tysięcy nukleotydów. Kwas rybonukleinowy występuje najczęściej w formie pojedynczego łańcucha polinukleotydowego. Jedynie cząsteczki tRNA mogą zawierać fragmenty mające postać podwójnej helisy. Powstaje on wówczas, gdy zbliżają się do siebie dwa fragmenty tej samej nici o komplementarnych sekwencjach.

Uracyl

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje kwasów RNA:

  • rybosomowy (rRNA) – występuje w rybosomach (organellach produkujących białko), u danego gatunku kwas ma ściśle określoną sekwencje nukleotydów;
  • matrycowy (informacyjny, mRNA) – powstaje na matrycy DNA (transkrypcja) zgodnie z zasadą komplementarności, przekazuje informacje genetyczną z jądra komórkowego do cytoplazmy, gdzie bierze udział w biosyntezie białka (translacja);
  • transportowy (tRNA) – bierze udział w translacji, dostarcza do rybosomu aminokwasy niezbędne do budowy powstającej cząsteczki białka, cząsteczka tRNA przyłącza tylko jeden, charakterystyczny dla siebie aminokwas.


© 2010 - 2015 sFpaBm - wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by ThemZa.